Fundacja Garaż Historii realizuje projekt pt. Od nas zależy…

Fundacja Garaż Historii realizuje projekt pt. Od nas zależy…   w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  Projekt realizowany w formie szkoleń i warsztatów.  Szkolenie ma umożliwić zwiększenie wiedzy na temat konsultacji społecznych poprzez udział w opiniowaniu, konsultowaniu czy organizacji warsztatów z zakresu Rocznego Programu Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi.   W czasie szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę jak zwiększyć współpracę organizacji pozarządowych z lokalnym samorządem, jak wnosić propozycje do Rocznego Programu z zakresu  tradycji, podtrzymywanie i popularyzowanie rodzimej kultury i tradycji narodowej szczególnie związanej z powiatem kartuskim.

Poprzez udział w konsultacjach chcemy zwiększyć środki finansowe samorządu na działania związane z tradycją, podtrzymywanie i popularyzowanie rodzimej kultury i tradycji narodowej szczególnie związanej z powiatem kartuskim. 

1

2

3

4

5

I kolejna część spotkania…

39521805_659637907740556_1835355764575698944_n

39535765_2115882905327174_611611065301598208_n

39558018_1042518595928155_8471388276245135360_n

39572444_398410240685735_5126563936207896576_n

39610602_268368980443762_6254950160963469312_n

Kolejne spotkanie dn. 30.08.2018 🙂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następne spotkanie 11.09.2018